Staatssecretaris Dekker weet echt niet beter of hij geeft bewust een verkeerde voorstelling van zaken om zijn verhaal kracht bij te zetten als hij stelt dat leerlingen in groep 2 de hele dag spelen (de Volkskrant, 13-9). In het eerste geval zou hij zich beter moeten laten informeren door mensen die daadwerkelijk voor de klas staan en in het tweede geval lijkt het erop dat bezuinigingen onder de vlag van ‘beter en efficiënter’ moeten worden doorgedrukt. Dat zou niet voor het eerst zijn. Lees de rest…

geen

Kraanwater is inderdaad goedkoper en milieuvriendelijker dan flessenwater (de Volkskrant 29 juni). Maar waarom alleen water met water vergelijken? In dit onderzoek, maar ook in de recente discussie over het aanleggen van tappunten mis ik nog iets: frisdrank. Lees de rest…

geen

Er was eens een klein landje, met brede rivieren en grazige weiden. Aan de ene kant van dat landje lagen de steden, veilig achter de duinen. Aan de andere kant de dorpjes, omringd door velden en bossen. Het was een mooi en welvarend land. Maar net zoals het land verdeeld was in een stedelijk en een landelijk gebied, zo was de bevolking verdeeld in twee groepen. De ene groep droeg alleen maar broeken, de andere groep kon zowel broeken als rokken dragen. Laten we ze voor het gemak maar mannen en vrouwen noemen. Lees de rest…

geen

Het is begrijpelijk dat een directeur van een basisschool zich aangevallen voelt door de suggestie dat een leerling van zijn school zelfmoord zou hebben gepleegd omdat hij niet meer tegen het pesten kon (de Volkskrant 21 juni). In zijn verweer stelt hij echter dat ‘meer kinderen soms zo zijdelings gepest worden’. Zijdelings gepest worden: wat betekent dat? Ook meent hij dat het woord pesten een te zware lading krijgt. Hij stelt voor om het woord plagen te gebruiken. Alsof het voor degene die het moet ondergaan wat uitmaakt of hij nu wordt geplaagd of gepest. De pestkoppen komen er weer makkelijk vanaf: “Ik pestte niet hoor, ik plaagde alleen maar”. “Tuurlijk kind, daar moet een ander maar tegen kunnen.” Lees de rest…

geen

Kort geleden bezocht ik een symposium met als onderwerp ‘executieve functies’. Dit zijn vaardigheden als probleemoplossend vermogen, redeneren, creatief denken, zelfdiscipline en werkgeheugen. Deze functies spelen een belangrijke rol bij het functioneren op school en in een baan en bij het omgaan met anderen. Ze hebben ook invloed op de sociaal-emotionele ontwikkeling en de geestelijke en lichamelijke gezondheid. Lees de rest…

geen

De kop ‘Aandacht school voor beste leerlingen schiet te kort’ boven het artikel in de Volkskrant van 14 juni over hoogbegaafdheid leek hoopvol. Die beloofde een pleidooi voor betere begeleiding en meer uitdaging voor kinderen die zich op de basisschool en in het middelbaar onderwijs vaak kapot vervelen. Lees de rest…

geen

In het Volkskrant Magazine van zaterdag 2 juni staat een reportage met de titel ‘Maak je niet dun’. Inmiddels kun je dit zonder meer aanvullen met ‘Dik is de mode’. Lees de rest…

geen

Er staat een zeer lezenswaardig artikel over opvoeden in het kwartaalblad van The National Trust, een Britse organisatie die zich inzet voor het behoud van landgoederen, tuinen en parken. Het gaat over een onderwerp dat in Engeland en Amerika al een poosje de gemoederen bezighoudt: kinderen moeten weer scharrelkinderen worden. Of kort gezegd: geen Nintendo maar natuur. Lees de rest…

3 reacties

Er wordt momenteel veel gezegd en geschreven over passend onderwijs. Een veelgehoorde stelling daarbij is dat het belangrijk is om kinderen zo veel mogelijk binnen het regulier onderwijs te laten functioneren.

Sterker nog, in het hoofdredactioneel commentaar van de Volkskrant van 7 maart stelt Peter Giesen dat het niet sociaal is om ‘zulke mensen’ in het onderwijs of de arbeidsmarkt apart te zetten. Waar baseert hij deze aanname op?
Lees de rest…

geen

Is de middenschool terecht bijgeschreven op de mestvaalt van onderwijsvernieuwingen? Ferry Haan (de Volkskrant, Opinie & Debat, 24 oktober) meent van niet, ik vind van wel. Haan stelt dat de score op de Cito-eindtoets niet altijd representatief is voor het intelligentieniveau van een kind. Daarbij wijst hij op de recente studies naar het veranderende IQ bij pubers. Verder zouden zwakkere leerlingen zich op een middenschool langer kunnen optrekken aan slimmere leerlingen. Tot slot voert hij het Pygmalioneffect aan: lagere verwachtingen van leerkrachten leiden tot mindere schoolprestaties. Tegen al deze argumenten is iets in te brengen.
Lees de rest…

geen